Kyst

Kystfiskeri på Bornholm

Fiskeri efter den bornholmske vilde ørred er i absolut særklasse.
De bornholmske kyststrækninger varierer i en grad man ikke ser andre steder, og man kan på grund af øens størrelse altid overkomme at finde en fiskeplads hvor forholdene er så de tillader fiskeri.

Særlige regler for Bornholm
Øens kyststrækning er en lang række af fiskesteder, dog skal man være opmærksom på særlige bornholmske regler.

Havørreden er fredet i farvet tilstand fra 16. september til 28. (29.) februar.

Fangstbegrænsning: Der må kun hjemtages 3 stk havørred pr fisker/båd pr dag.

De bornholmske åfredninger
Der er helårsfredning i et bælte på 500 meter på hver side af:
Øle å.
Læs å.
Blykobbe å.
Muleby Bagge å.
Kobbe å.
Gyldens å.

Og endvidere er de følgende 22 andre ørredførende vandløb fredet i et tilsvarende bælte fra 16. september til 15. januar:

1) Kæmpeå.

2) Byå.

3) Vallenså.

4) Lilleå.

5) Grødby å.

6) Henrikebæk.

7) Dammebæk.

8) Søbæk.

9) Skovsholm bæk.

10) Vaså.

11) Sølyst bæk.

12) Kelse å.

13) Melsted å.

14) Bobbeå.

15) Døndal å.

16) Møllegård bæk.

17) Tejn å.

18) Kampeløkke å.

19) Bakkebæk/Ålebæk.

20) Grynebæk.

21) Vandløb ved Bølshavn.

22) Vasebæk.

Vi anbefaler til hver en tid, og i særdeleshed hvis der fiskes i perioden 16. september til 15. januar, at man anskaffer sig bogen Bornholm Lystfiskerguide.
En udførlig guide om bornholmsk kystfiskeri der ud over beskrivelser af fiskerimuligheder og pladser på øen indeholder detaljerede kort over alle fredningszoner på øen.
Den kan købes i alle sportsfiskerforretninger på øen. Pris: 100 kr.