Båd

Pirkefiskeri efter stortorsk

Ved bl.a vrag og på stenbuler er der i farvandet omkring bornholm god mulighed for at gøre gode torskefangster. For at have en reel chance for de rigtig gode fangster kræver det enten at man har sat sig grundigt ind i de gode positioner, eller at man allierer sig med de lokale turarrangører.

Kom ind og få en snak med os, vi kan være behjælpelige med seneste efterretninger, hvad enten du selv har båden, eller du skal med en udlejer/guide. Se også links.

 

Trolling

Det er vist ikke mere en hemmelighed for nogen at Østersøen omkring Bornholm byder på et forrygende trollingfiskeri efter østersølaks og store havørreder.

Der er flere udlejere af både, med og uden guide. Se links

De fleste havne har slæbesteder. Derved kan man sætte sin båd i vandet det mest hensigtsmæssige sted i forhold til den fiskeplads man har udset sig. Derved er der mulighed for at minimere sejltiden og tage hensyn til vind og vejr. Se Sejlerguide

Der afholdes årligt to store trollingarrangementer. Se nedenstående links:
Trollingtræf
Trollingmaster

Vær opmærksom på særregler for Bornholm.
Trollingfiskeri med downrigger er ikke tilladt fra lavvandslinien og indtil 1 sømil omkring Bornholm og Christiansø"

Kystnært fiskeri

Hele året er der gode muligheder for fine fangster ved kystnært fiskeri fra joller.

En tur ud over revene på syd- vest- eller østkysten, eller langs den nordlige og nordøstlige del af øen med klippeskær og dybt vand giver hele året god mulighed for havørreder og torsk.

I sommerhalvåret fanges der endvidere bl.a hornfisk, sild og fladfisk.

Udlejning og guides

Listed Trolling Trolling og pirketure. Udlejning og guidning
Verona hotel pension Hotel/pension. Bådudlejning og guidning
Værkstedet  Bådudlejnig