Af Per Clausen
Søndag d. 13. juli

Det var lykkedes Jesper at samle en flok af de lokale til en tur med Sværd.

Efter vedholdende pres fra Rutsker-kanten var der stik i mod skippers anbefalinger og dagsrytme berammet start kl. 5.00.
Men så bød Jesper også på morgenbrød på kajen til hele holdet. Så kom også skipper af sted i godt humør.

Med forrige sæson in mente blev kursen sat i nordlig retning mod Stenene, de bød på det bedste fiskeri forrige år.
Men i fiskeri, lige som i alt andet, kan man kun regne med en ting; og det er at man ikke kan regne med noget.
Der var så godt som intet at fange der oppe.
Skipper havde et bud på at det måske var for tidligt efter kalenderen, at fiskene ikke havde samlet sig i det område endnu. Men også med en snert af hentydning til tidspunktet på døgnet til en vis person fra Rutsker-kanten.

Så blev kursen sat i mere sydlig retning og efter en længere sejltur blev der fisket på vragene.
Og så blev der fanget fisk.
Om vragene holdt flere fisk eller om det var fordi klokken i mellemtiden var blevet ni, det må så blive en sag mellem skipper og en vis person fra Rutsker-kanten.

Alle fik sig en god portion torsk.
Fine fisk i den gode mellemstørrelse.

Der var blevet foranstaltet en lille intern konkurrence for turen ved at hver af deltagerne havde skæppet i en pulje.
Og den blev selvfølgelig strøget af Jesper. Den mand er jo urørlig for tiden.

Jespers fisk på lidt over seks kg blev så dagens største, skarpt forfulgt af blandt andet Julius. Men alle fik sig nogen af disse fine mellemfisk på 3 til 6 kg
Godt fiskeri skal ikke altid måles i målere.

Efter en rigtig hyggelig tur sluttedes der mindst lige så hyggeligt af.
Skipper slog over i rollen som grillmaster, og styrede grillningen af pølser lige så sikkert som han håndterer Sværd.
Disse blev indtaget med den gode appetit som 7 timer på havet giver, og selvfølgelig med deltagelse af de faste hang-a-rounds, de lokale havnebisser.