Nye regler for havørredfiskeri pr. 1. januar 2016

Af Per Clausen
11. december 2015

 

1. januar 2016 træder to nye bekendtgørelser angående fiskeri efter havørred og fredningsbælter omkring Bornholm i kraft.

To væsentlige ændringer berører sportsfiskeriet:

Der indføres 3 nye helårs fredningszoner.

Det drejer sig om Bagge å, Kobbe å og Gyldens å.

Se:
Bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm

Der indføres en fangstbegrænsning på 3 havørreder pr. dag pr. fisker/båd

Se:
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)