Af Kenn Jensen
21. april 2010

Nu nærmer tiden sig, hvor suderen er i hugget.
I følge litteraturen, kan suderen kun fanges når hylden blomstrer, men det er en hel klar misforståelse. For suderen kan fanges året rundt.

Topsæsonen er helt klart fra maj hvor de fleste fisk er færdige med legen og derfor tit kaster sig over din agn med en glubende appetit, og frem til september.

I Danmark findes der et utal af sudervande. De fleste søer, moser og tørvegrave rummer fisken.

I de fleste sudervande ligger gennemsnitsstørrelsen på suderen ikke særligt højt: 1-2 kg, men enkelte vande producerer fisk med et meget større gennemsnitsvægt, nogle steder med fisk over de 3 kg. -men disse vande, er der meget langt imellem. Som hovedregel skal man gå efter en sø med en god geddebestand, der automatisk rydder ud i de mindre fisk. En anden ting der tit er kendetegnende for et vand med sudere i specimenstørrelse, er de manglende fredfisk ( karusser, skaller og karper). Hvis disse fisk mangler i søen, er der ingen indbyrdes konkurrence om føden, og suderne kan blive rekord store.

Til tider kan suderen være uhyggelig svær at fange, og andre gange næsten for nemt. Jeg husker tydeligt den dag i 09, hvor jeg for første gang besøgte et nyt vand. I løbet af en time havde jeg fanget 6 suder, med en gennemsnitsvægt på 2,65 kg., hvoraf den største vejede 2,850 kg. Men efter den tur, er det desværre kun gået ned af bakke med fiskeriet, efterhånden som fiskepresset på søen er øget.

I de fleste søer og moser, er suderen temmelig let at lokalisere. Mange steder har suderen en sjov vane med at rulle/vende i overfladen, og man er sjældent i tvivl om at det er en suder, da den er let genkendelig på sine meget mørke og afrundede finner.

Det meste af suderens føde består af muslinger, smådyr og plantedele, som den finder på bunden. Da suderen ynder at opholde sig over dyndet bund, røber den sig tit selv, hvor den befinder sig. Når fisken roder rundt i bundsedimentet for at søge føde, frigives der en masse dyndgas som stiger til overfladen som en masser små bobler.

Af stænger til suderfiskeri, vil jeg helt klart foretrække en stang på 11-13 fod. Forbeholdt at agnen skal serveres med flåd, da man så har god kontrol med flåddet. En stang som jeg især vil fremhæve er Drennans Tench Float ( kan nok ikke købes mere), der er en stang specifikt fremstillet til suderfiskeri. Af hjul kan næsten alle medehjul/ fastspolehjul bruges.

Fisker man i et vand uden for mange snags på bunden, vil jeg anbefale en linediameter på 0,18- 0,20 mm.
Da meget af suderfiskeriet foregår om natten, er man nødsaget til at bruge knæklys til sit flåd.

Knæklys er virkelig spændende at fiske med, der er ikke noget bedre, end når flåddet lige pludselig rejser sig, for derefter at forsvinde. Den eneste ulempe jeg lige kan komme på er at når man efter den halve nat har stirret på den lille selvlysende flådtop, bliver fuldstændig kulret i hovedet, og pludselig kan man ikke skelne mellem falske og rigtige hug. Hvis man så stadig vil fortsætte sit fiskeri, er der ikke andet at gøre end at rigge om til bundmede. Et rig der altid virker til suderne, er et glidende paternostertackel. En god ting at huske er at lave rigget med en lille tjavs til blyet, så kun blyet, og ikke hele rigget synker ned i dyndet.

Som før nævnt tager suderen det meste af sin føde på bunden, derfor er det en god ide at fiske sin agn på bunden når man flådfisker. Denne metode kaldes for løftemetoden. Man starter med at måle dybden, og når den er fundet, giver man 7-12 cm ekstra længde, og sætter et løftehagl, der så ligger på bunden så flåddet står lige i eller under overfladen. Når fisken så snupper ens agn, vil det give en tydelig indikation på flåddet, som rejser sig et par mm eller mere.

Agnen til suderen kan varieres meget, men majs er uden tvivl den bedste all-round agn. Så er der selvfølgelig orm, brød og maddiker, og sidst men ikke mindst – boilies, som flere og flere suderentusiaster får øjnene op for. Igennem de sidste 4-5 år har jeg fisket en del med boilies efter suder når jeg er på karpe tur.

Og det har givet en del gode fisk. Ifølge sudereksperterne skal fiskeboilies være meget effektive, men jeg har haft bedre resultater med hjemmelavet boilies i 12 mm..

En af de ting der har stor betydning for fiskeriet, er fodringen. Mange steder er det næsten umuligt at fange suderen uden foder. Fodringen bør være nænsom, da overfodring kan have modsat effetkt. Da suderen er glad for søde sager, vil det ud over hovedingrediensen rasp, være godt at bruge copramelasse, kikse-eller kagemel, og en lille smule vanillesukker vil ikke skade. Derudover skal der polentamajs i, eller kartoffelflager, hvilket bevirker at foderet bryder op, når det når bunden.

Og hvor kan man så tage hen og fange suderen, uden at blive jaget væk af jægere og andet godtfolk?.
Safirsøen ved Muleby huser en god bestand af suder.