Da Bornholms Sportsfiskerforening blev stiftet i 1947, lagde man allerede den gang vægt på, at vandmiljøet var utroligt vigtigt for fiskene og således gav mulighed for et fornuftigt sportsfiskeri. Selv her 70 år efter må vi sportsfiskere stadig yde en aktiv indsats for vores hobby. Denne opgave forsøger bornholmske sportsfiskerforeninger sammen med Vandpleje Bornholm, DSFs miljøkoordinator, Erik Thorsen og Regionskommunen, at løse i fællesskab, og derfor går der 20,- kr. til Vandpleje Bornholm for hvert deltagerkort.

For at skaffe penge til ovennævnte samt til klubdriften i øvrigt, og især til juniorerne, afholder B.S.F. for 50. gang

BSF´s  ØR R E D D A G

Langfredag den 14. april 2017.

 

Du kan købe deltagerbevis her:
Rønne Cykelforretning, Butik Maritim, Sportdres Bornholm, Checkpoint Marine, Imerco Åkirkeby.

Skærtorsdag 13. april kan der købes ørreddagskort i BSF´s klubhus på Nørrekås fra kl. 19 til 21.

Pris: 100 kr.

 

REGLER FOR BSF's ØRREDDAG.
Konkurrencen er åben for alle. Fisken skal være fanget på sportsmæssig vis på stang - hjul - line og kunstagn, fra den bornholmske kyst. Her gælder også landfaste moler, stensætninger og broer. Flyderingsfiskeri er IKKE tilladt.

HAVØRRED og andre ædelfisk går forud for anden fisk, men alle fisk kan indvejes.
 
Fisken, og kun èn fisk, kan indvejes og dermed deltage i konkurrencen, hvis alle spørgsmål på Ørreddags-kortet er besvaret.

FISKEN SKAL VED INDLEVERINGEN VÆRE RENSET.
Maveindholdet fjernes, gællerne skal blive siddende.

FISKERIETS VARIGHED: Fra tidlig morgen til senest ca. kl. 17.30. Indvejning kan foretages fra kl. 16.30 og slutter præcis kl. 18.00, hvor det er sidste chance for at stille sig i kø. Indvejning finder sted ved foreningens klubhus på Nørrekås, Bådehavnsvej 9, Rønne.

OPVEJNINGSREGLER:
Ved indlevering af fisk skal UDFYLDT deltagerkort følge fisken. Samme person kan kun indlevere en fisk til konkurrencen. Dommerkomiteen, som primært består af BSF's bestyrelse, har det endegyldige valg vedrørende præmiernes fordeling. Ved ligevægt overgår den korteste fisk, den længste.

Er der uklarheder om reglerne, eller har du brug for andre oplysninger om klubben/medlemsskab, kan yderligere oplysninger indhentes hos BSF's bestyrelse.

Kontakt evt. formand:
Simon Rømer på 56 96 85 47 eller mobil 28 96 85 47

 

Fredningsbælter

Der er 6 åer, hvor 500 m grænsen gælder hele året. Altså også på Ørreddagen.
De 6 åer er: Bagge å, Kobbe å, Gyldens å, Blykobbe å, Læs å og Øle å.
Vær iøvrigt opmærksom på nye regler pr 1/1 2016 hvor der blev indført en fangstbegrænsning på 3 havørreder pr dag.Kodex for Ørreddagen

Bornholms Sportsfisker Forening afvikler langfredag traditionen tro Ørreddagen.
Da Bornholms Sportsfiskerforening blev stiftet i 1947, lagde man allerede den gang vægt på, at vandmiljøet var utroligt vigtigt for fiskene og dermed grundlaget for et fornuftigt sportsfiskeri. Selv her 70 år efter må vi sportsfiskere stadig yde en aktiv indsats for vores hobby.
Denne opgave forsøger bornholmske sportsfiskerforeninger sammen med Vandpleje Bornholm, Danmarks Sportsfisker Forbund v/ miløkoordinator Erik Thorsen og Regionskommunen at løfte i fællesskab, og derfor går der 20 kr. til Vandpleje Bornholm for hvert deltagerkort. Dette indbragte sidste år Vandpleje Bornholm omkring 5000 kr. der blev et væsentligt grundlag for Vandpleje Bornholms arbejde.
Til opvejning vil der være repræsentanter fra Vandpleje Bornholm som vil tage skæl og DNA prøver fra fisk som udvælges fra deltagerne. Alle prøver der bliver taget af fisk bliver kun taget efter aftale med lystfiskeren der har fanget fisken.
Netop Ørreddagen er en rigtig god mulighed for at få prøver fra mange og forskellige fisk på en gang. Det er med til at skabe et videnskabeligt grundlag for at undersøge den geografiske oprindelse og livsmønster for fisk omkring Bornholm.
For at skaffe penge til Vandpleje samt til klubdriften, her især til juniorarbejdet, afholder BSF for 50. gang Den Store Ørreddag.
Ørreddagen er en folkelig konkurrence der de sidste årtier har haft i omegnen af 200-250 deltagere og oven i har samlet en stor folkemængde ved opvejningen og præmieoverrækkelsen på Nørrekås, så Ørreddagen er blevet en mærke- og festdag for lyst- og sportsfiskere.
Folkeligt skal forstås grundtvigiansk; folkeligt har noget at gøre med, at vi trods vores forskellighed er en del af et fællesskab, som ikke skabes forfra af den enkelte, men som er der før os, og som vi ikke fødes eller vælger os ind i. Begrebet "folkeligt" har altså først og fremmest noget at gøre med fællesskab, der giver plads for alle, der ønsker at være en del af fællesskabet. Dette nævnt pga. den evige diskussion om farvet fisk.
Ørreddagen er også et folkeligt arrangement i kraft af at deltagerne selv får noget ud af at være med. Det er en dag hvor der er mange ude at fiske, og det ved alle. Her kommer fiskerne lidt tættere på hinanden ude på pladserne end man ellers gør. Fiskerne er som regel meget mere snakkesalige og åbne denne dag; for man er ude for at hygge sig. Der er mange der har traditioner denne dag med god mad ude på kysten, ofte en god lang frokost et fast sted. Denne dag er det hyggen og samværet der er i højsædet og det er i den grad i orden og indtage præstationsfremmende midler; så som varm mad, hjemmebagt kage, en lille en eller to til at starte på, og til maden en kølig håndbajer med et efterfølgende hvil i middagssolen.
Når alt dette er overstået er der også i år lagt op til et leben på Nørrekaas.
Allerede fra indvejningens start begynder folk at møde op for at følge ophængningen af indvejede fisk. På denne dag er alle fisk over mindstemålet på 40 cm. velkomne!! Husk at der fra 1. januar 2016, er ny fredning på havørreden på Bornholm og der må max. hjemtages 3 havørred/person/dag.
Desuden står den aktive juniorafdeling Laxene for salg af pølser, kage, kaffe mm til publikum og trætte fiskere, en lang række sponsorer har doneret dette som støtte til juniorarbejdet. Og ikke mindst uddeles Årets Junior-hæderspris fra podiet under indvejningen, hvilket er en fin måde at lære de unge mennesker at de er en del af et stort fællesskab.

På vegne af Bornholms Sportsfiskerforening Formand, Simon Rømer. Knæk og bræk!