Kyst

11. Juni 2017

Fanger: Simon Giroux, Balka
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydøstkysten
Tidspunkt: Kl. 7.00
Vægt:  kg
Længde: 57 cm
Endegrej: Flue/hjemmebundet tangloppe

Egne kommentarer:
Dejlig morgen på sydøst kysten.
Startede kl 4:30 ved vandet og fik 3 helt små ørreder inden for 15 min, derefter kun hornfisk den næste times tid.
Indtil fisken her, huggede på 30-40 cm vand mens jeg stod på stranden.
Fisken blev forsigtigt genudsat og vi fiskede videre.
Da vi var på vej mod bilen, ser jeg en stor ring i vandet 1 meter fra strandkanten og kaster til den. To sekunder efter hugger en SUPER flot og tyk sommerørred på fluen, men havde dumt nok valgt af lade nettet blive i bilen, så den røg af efter 10 minutters intens kamp om at få den på land.
Tager ud og finder den i aften!

170611 01 35

10. Juni 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Gedde
Lokalitet: Snorrebakkesøen
Tidspunkt: Kl.17.45
Vægt: 5.3 kg
Længde: 93 cm
Endegrej: Skalle

Egne kommentarer:
Tilbragte eftermiddagen på flydebroen i Snorrebakkesøen.
Var egentlig på jagt efter sudere.
Det har ikke spillet for mig som det har gjort de foregående år. Måske er vandet lidt koldere end det plejer på denne årstid. Der virker ikke til at være samme aktivitet som normalt her i starten af juni. Måske har jeg blot svært ved at komme ned og fiske i den rette dybde, da der er en del bundvoksende grøde på pladsen.
Men jeg fik da en lille suder, og en fin en på 1.6 kg og 44 cm.
Desuden fik jeg, som jeg oftest gør, et par skaller som bifangst.
Dem havde jeg planer om at udnytte i dag, så jeg havde medbragt gedde-stangen også.
Skallerne fiskede jeg blot med et forfang og krog, der blev kastet ca. 25 meter ud fra broen, for at fiske løst liggende på bunden. Min foretrukne metode i søerne i sommerhalvåret.
Der var et run midt på eftermiddagen, men ingen fisk da jeg strammede linen op.
Men lidt før kl. 18, da jeg var begyndt at spekulere på at stoppe for i dag, var der atter run på linen.
Da jeg fik strammet linen op, var der fast fisk. Og det var klart for mig straks at det var en god fisk. Rykkene i stangen var af den karakter der skal et stort haleparti til for at skabe. Dybe ryk hvor fisken tog et par meter line for hvert haleslag.
Jeg lagde pres på fisken, der kvitterede med flere voldsomme udløb. Flere gange fik jeg den til overfladen hvor den flere gange gik ud af vandet. Den ene gang var den helt oppe og danse på halen.
Men ind kom den. Krogen, tre-krog str. 2, havde ikke penetreret, men blot grebet om nogle hårde munddele nede ved gællerne, så krogen kunne nænsomt fiskes ud af gabet, så fisken kunne genudsættes helt uskadt.

170610 01 35

170610 01a 35

Båd

2. Juni 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Skrubber
Lokalitet: Ud for Blykobbe
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt:  kg
Længde:  cm
Endegrej: Fladfisketackle/syltede tobis

Egne kommentarer:
Sportdres har fået syltede tobiser i vakuumpak. De skulle prøves.
Jeg tog ud eftermiddag med udsigt til vindskift fra en svag sydlig til svag nordlig vind.
Jeg startede 3-400 meter fra land ud for stranden ved Sandegård. Der er et "badekar" bag revet, hvor der er op til 14 meter dybt, og 10 meter vand helt ind til lidt over 100 meter fra stranden.
Vinden var da begyndt at vende, så det planlagte drivfiskeri blev til kastefiskeri.
Jeg fiskede med et fladfisketackle med to kroge. Tobiserne har samme udseende og konsistens som en fersk død tobis. De sad godt fast på krogen, og holdt fint til både at blive kastet og trukket gennem tang. De syltede tobiser er ca. 12 -13 cm. En fin agnstørrelse, der er svær at fange på sildeforfang, en metode jeg hidtil har måttet ty til, når jeg ville fiske med tobiser.
Der gik ikke lang tid, så havde jeg fanget en lille torsk og en skrubbe.
Så søgte jeg længere ud i badekarret, og fiskede på en kuperet stykke, hvor dybden gik fra 9 meter til 14 meter. Også der fik jeg hurtigt en skrubbe. Men der var meget tang i hullet, der gjorde fiskeriet besværligt.
Så jeg ville også forsøge på dybere vand uden for revet.
På vej ud passerede jeg "armen", der løber mod nord fra Hvide odde-revet og danner badekarret, hvor dybden hurtigt stiger fra over 10 meter til 4-5 meter. Der sænkede jeg farten og dørgede med en 40 grams Mörrasilda. Det gav en fin lille ørred på 42 cm.
Ude på 15 -20 meter fortsatte jeg så fiskeriet med tobis. Vinden havde stabiliseret sig fra nord, så der gik det fint med at drivfiske. Det gav en håndfuld torsk.
Så da jeg sejlede hjem, var det med to skrubber, to torsk og en fin lille ørred. Så der kom fisk på menuen i flere dage, uden at det kom i nærheden af at blive ensformigt. Det er en herlig årstid at være lystfisker.

170602 01 35

170602 01a 35