Kyst

9. April 2018

Fanger: Trond Hagen, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Kl. 19.30
Vægt: 7.1 kg
Længde: 85 cm
Endegrej: Flue/vaskebjørn

Egne kommentarer:
Tatt med fluestang fra land, fikk 5 stk samme dagen og 1 på 4,5 kg dagen etter.
Fisken var satt tilbake i havet.

180409 01 35